De Stichting Haags Logegebouw is in 1993 voortgekomen uit de wens om namens alle loges het pand te beheren zodat alle loges inspraak hebben in het reilen en zeilen binnen het pand. De stichting vormt zich dan ook door vanuit iedere loge een ambassadeur aan te stellen. Iedere loges heeft een gelijk aandeel in de SHL.

 

De stichting heeft een aantal functionarissen aangesteld te kennen een voorzitter, secretaris, penningmeester en commissaris. Het pand word beheerd door een door de SHL in dienst genomen intendant.

Copyright 2018 Stichting Haags Logegebouw